Välj en sida

Väg 233 är nu åter framkomlig mellan Ramnäs och Gunnilbo, meddelar Trafikverkets entreprenör Svevia.
Vägen har de senaste två veckorna varit avstängd på grund av ett akut byte av kulvertar.