Välj en sida

Den 1 juli 2016 tecknade Skinnskattebergs kommun och företaget IP-Only ett samverkansavtal för att bygga snabbt bredband via fiber i vår kommun med målet att alla ska ha möjlighet att ansluta sitt hus eller företag. Dessförinnan och därefter har lokala arbetsgrupper och kommunens bredbandssamordnare arbetat hårt för att väcka intresse och svara på frågor om den nya generationens nät.

Tidigare i år beviljade Länsstyrelsen i Västmanland nästan 8 miljoner kronor till IP-Onlys projekt i Riddarhyttan och Baggbron. Det projektet är nu mitt uppe i att gå igenom detaljerna för projektet. Här arbetar IP-Only och deras dotterbolag byNet tillsammans med den lokala arbetsgruppen för området för att hitta de bästa vägarna att förlägga fibern. Planen är att påbörja nedgrävning av fibern våren 2017. Det förutsätter dock att alla markavtal är klara till dess.

Den 24 november 2016 beviljade Länsstyrelsen i Västmanland 7 miljoner kronor till IP-Onlys fiberprojekt i de östra delarna av vår kommun. Projektet sträcker sig från Färna i söder längs väg 250 via Stjärnvik och vidare till Oti/Hedkärra i Fagersta kommun. Fler än 9 av 10 fastboende har anmält intresse i området som ett resultat av hårt och idogt arbete från arbetsgruppen som representerar hela sträckan. I samma beslutsomgång tilldelades ett projekt i Gisslarbo, Kjölsta, Lersäter och Västra Skedvi stödmedel för bredband på landsbygden. I det området ingår Rölö i Skinnskattebergs kommun.

I centralorten Skinnskatteberg är vi nära att nå den anslutningsgrad om 60 % som krävs. Projektet för centralorten omfattar även Rönningen och Långviken. Vi är optimistiska och tror att vi når dit inom kort.

Södra delen av vår kommun (söder om Färna längs båda sidor av Långsvan och Lillsvan inklusive Karmansbo) har bedömts som ett kommersiellt gångbart område. Det betyder att IP-Only inte tycker sig behöva några stödmedel från Länsstyrelsen för att kunna bygga. Här krävs liksom i tätorten en anslutningsgrad om 60 % av alla hushåll (fritidshus och fastboende) för att byggnationen ska bli av. Här finns sedan drygt ett år en arbetsgrupp som arbetar hårt för att nå hela vägen fram. Det saknas idag ungefär 100 anslutningar av ca 800 möjliga för att byggnationen ska bli av.

För projektet som omfattar Laggarbo, Uttersberg och Västanhed har Länsstyrelsen ännu inte meddelat om stödmedel. En arbetsgrupp finns på plats och arbetet med att väcka intresse och diskutera möjligheter med bredband via fiber.

Har du ännu inte tecknat dig men vill ansluta din fastighet till den nya generationens nät ber vi dig ta kontakt direkt med IP-Onlys kundservice via malardalen.ip-only.se eller 0200-43 00 00.

Titta gärna in på www.skinnskatteberg.sebredband för mer information.

Om du vill bidra till att förverkliga bredband via fiber i ditt område får du gärna höra av dig till kommunens bredbandssamordnare Johannes Nilsson på 0222-45042 eller via johannes.nilsson@skinnskatteberg.se.