Välj en sida

Axelssons Turisttrafik AB har efter utvärdering tilldelats avtalet ‘Skolskjutsar Skinnskatteberg’.

Avtalet gäller från 2017-01-01. Arbetet med att ta fram information till berörda har startats och ett förssta startmöte, mellan skolan och Axelssons Turisttrafik AB, för att planera skolskjutsarna kommer att hållas den 13 december 2016.