Välj en sida

Landstinget Västmanland byter namn till Region Västmanland i samband med att landstinget blir region och får ett breddat uppdrag från och med 1 januari 2017. Bland annat kommer det statliga regionala utvecklingsansvaret att tas över från länsstyrelsen.

Den största förändringen med att landstinget tar över det statliga regionala utvecklingsansvaret är att du som bor i Västmanland får en starkare demokratisk styrning. Du får möjlighet att påverka de beslut som handlar om vår region och vår gemensamma välfärd genom att delta i kommande val till fullmäktige.

Det regionala utvecklingsansvaret kommer att bidra till en god samhällsutveckling genom att finanseriera och utveckla den gemensamma välfärden för dig som bor i Västmanland.

Läs mer på Landstinget Västmanlands webbplats.