Välj en sida

Strömavbrott i tätorten Skinnskattteberg

Just nu är det strömavbrott i tätorten Skinnskatteberg. Vattenfall meddelar att reparation pågår. Beräknad klartid för reparationen är kl 16:30, 8/12-2016. Inkoppling av kunderna i området görs stegvis. Mer information publiceras löpande på Vattenfalls webbplats....

Ny detaljplan för stationsområde i Skinnskattebergs tätort

Setra Group önskar utveckla industriområdet norr om järnvägen inom Skinnskattebergs tätort. Dels avser Setra förvärva mark som idag ägs av Trafikverket och likaså önskar Setra arrendera mark och spår av Trafikverket. Syftet är att området skall användas för...

Klockarbergsskolans kvalitetsarbete

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med risk för vite på sammanlagt 900 000 kronor för att ansvariga politiker i Skinnskattebergs kommun skyndsamt ska rätta till allvarliga brister i det centrala kvalitetsarbetet rörande kommunens förskolor, fritidshem och...