Välj en sida

IP-Only:s Fiberprojekt Baggbron-Riddarhyttan går framåt.
Nu är det dags för markägarmöten för berörda markägare.

Mötena kommer att ske vid 3 olika tillfällen på 3 olika platser inom kommunen.

Baggbro Skola 20/2 18:00
Riddarhyttans Allaktivitetshus 21/2 18:00
Korpen i Skinnskatteberg 2/3 18:00

Samtliga möten gäller ENDAST de markägare som har fått kallelse via post.
Mötet i Korpen ger en extra möjlighet för de markägare som inte har kunnat närvara vid tidigare möten.

Vid respektive möte kommer följande punkter att gås igenom:

  • Presentation av IP-Only/byNet
  • Översiktlig information om projektet.
  • Preliminära förläggningssträckor.
  • Metoder och tillvägagångssätt
  • Markavtal
  • Frågestund och diskussion