Välj en sida

Street sweeper machineUpptagning av grus har påbörjats inom kommunen. Upptagningen sker i två etapper.
Först görs en grovsopning för att snabbt få bort det mesta av vinterns grus, några veckor senare kommer ytterligare en sopning att ske.