Välj en sida

Tisdagen den 30 maj, genomför Teracom en omfattande frekvensomläggning från sändare i Västerås, Örebro, Eskilstuna, Borlänge, Arboga och många andra kommuner och orter (se fullständig lista här). Boende i området som tar emot tv via det digitala marknätet påverkas av förändringarna och kan komma att behöva göra ny kanalsökning efter arbetet genomförts.

Arbetet beräknas pågå mellan kl. 10:00 och 18:00.