Välj en sida

Vattenläcka i Riddarhyttan

Vid spolningsarbetet i Riddarhyttan uppstod en vattenläcka, reperationsarbete pågår. kolhuset är just nu utan vatten, vattentank finns på plats. Vattentank finns även på sjövägen i källfallet.

Tyck till om nybyggnation, följ länken!

Hej Det är viktigt för oss att alla kommunens medborgare är med och tycker till i frågor som rör utvecklingen av vår kommun. Just nu finns det planer på nybyggnation av hyresrätter i kommunen och vi vill lyssna in dina synpunkter. Därför har vi satt ihop ett antal...

Undersökning över ungdomars sysselsättning 2017

Aktuell information för dig boende i Fagersta, Norberg & Skinnskatteberg. Skinnskattebergs kommun, tillsammans med Fagersta & Norbergs kommuner, står i startgroparna för att genomföra en stor kartläggning under maj & juni 2017 över ungdomars...

Vi kommer och spolar din vattenledning, Riddarhyttan och Källfallet

Vi kommer och spolar din vattenledning Som ett led i underhållsarbetet kommer renspolning av vattenledningsnätet att utföras inom ert område under maj månad. Fastigheter som berörs finns i Riddarhyttan och Källfallet och mer information till hushållen kommer skickas...