Välj en sida

Idag Måndag kl 11.00 kommer en Naturvårdsbränning att äga rum i Naturvårdsområdet ”Lappland” (öster om Nedre grätten).

Bränningen kommer att pågå idag och delar av morgondagen (tis) där efter kommer bevakning att ske resten av veckan.

Beroende på hur vindarna blåser på bränningsdagen kan rök synas och röklukt kännas i den berörda kommunen och i kommunerna runt bränningsområdet.
Eftersom väder, vind och upptorkning i marken är faktorer som helt styr när en naturvårdsbränning kan genomföras är det svårt att gå ut med information om tidpunkt långt innan.
Har du frågor kring naturvårdsbränningen, kontakta bränningsledare David Isaksson 070-450 26 31.

naturvårdsbränning