Välj en sida

Just nu pågår det justering av brunnar på Hyttvägen och Kojvägen, men även mindre arbeten på flera vägar i kommunen. Detta är för att förbereda inför asfaltsarbeten som planeras påbörjas i Oktober.
Under dessa justeringar kan det skapas skarpa kanter till brunnar bland annat så kör försiktigt när ni är ute på vägarna.