Välj en sida

Passing by

Idag har vi glädjen att berätta att Trafikverket har fastställt de nya tågtidtabellerna för 2018 och infört ett nytt tåg mellan Skinnskatteberg och Västerås. Tåget kommer att avgå klockan 06.34 från Skinnskatteberg med ankomsttid Västerås 07:49. Returresan avgår från Västerås klockan 16:05 med ankomsttid Skinnskatteberg 17.26. Resan är även en kontinuerlig förbindelse vilket innebär att resenären inte behöver göra något byte.

– Det är mycket glädjande att Kollektivtrafikmyndigheten äntligen har hörsammat Skinnskattebergs kommuns önskan om en direktanslutning till Västerås. Nu blir det möjligt att dagpendla till studier och arbete, säger Carina Sándor, kommunalråd Skinnskattebergs kommun