Välj en sida

Under gårdagen fick sammanlagt 70 000 företagare i Sverige Svenskt Näringslivs enkät beträffande det upplevda lokala företagsklimatet. Förra årets resultat från enkäten för vår kommun, som genomförs varje år, blev de bästa resultatet på åtta år, och vi jobbar givetvis aktivt för att vi ska fortsätta få ett fortsatt bättre upplevt företagsklimat!

Med det sagt vill vi belysa vikten av att vi i kommunen har ett välmående näringsliv med drivna entreprenörer. Vi vill även uppmuntra samtliga företagare som fått enkäten att ta sig tid att svara då resultatet vägleder oss i vårt arbete, samt hjälper oss att bli bättre.

Tack på förhand!