Välj en sida

Nu har kommunens VMA system (“hesa Fredrik”) sats i bruk och kommer att testas idag. Det som kommer hända är att det först ska höras en röst som berättar att att test ska genomföras sedan kommer en kort signal att ljuda. Detta är alltså bara för att testa att systemet fungerar korrekt!

Varningssystemet kommer sedan att testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal.

Om det av allt förmodan skulle ske ett skarpt VMA så gör du såhär:
– Håll dig inomhus.
– Stäng dörrar, fönster, ventiler och fläktar.
– Lyssna på radio för att få mer information (främst P4 Västmanland 100,5 MHz), du kan även titta på tv och ringa informationsnummret 113 13.

När faran är över sänds en 30 sekunder lång signal.

Har du frågor kring VMA är du välkommen att kontakta kommunens beredskapssamordnare.