Välj en sida

Fredagen den 19 januari landade Kuben på Klockarbergsskolan, men vad är då Kuben?

Kuben är ett projekt som drivs av Raoul Wallenberg Academy och som belyser mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter.
30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben hur vi kan stå upp för mänskliga rättigheter med hjälp av text, bild, film, teater och installationer utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad.

Den rättighet som Klockarbergsskolan främst ska arbeta med är artikel 7 Rätten till likhet inför lagen.
I samband med att Kuben nu kommit till oss kommer skolans arbete med de mänskliga rättigheterna och att göra skillnad att startas.

Kuben kommer alltså att inredas och bli ett utställningsrum där det kommer att visa arbetet med Klockarbergsskolans mänskliga rättighet, utifrån elevernas önskemål.

När Kuben är klar kommer den att invigas med pompa och ståt.

Under sommarlovet kommer Kuben sedan att flyttas från skolan till en annan plats i kommunen, där alla människor kan se och besöka den.

I slutet av Augusti flyttas alla de 30 kuberna till Kungsträdgården i Stockholm för en stor invigning och utställning. Några lärare och elever kommer att få åka med dit för att presentera Kuben och vara med på invigningen där.

Vi tror att detta kommer att bli ett roligt, inspirerande och viktigt arbete!

 

Hälsningar från Klockarbergsskolans Raoul Wallenberg-grupp.

Se denna film! https://www.youtube.com/watch?v=aZSvD7MFsDA
Eller så hittar ni mer information via hemsidan: http://raoulwallenberg.se/