Välj en sida

För kännedom så har Region Västmanland problem med telefonin. Vi vill därför hjälpa till med att sprida deras information kring hur du ska gå tillväga för att få kontakt med bland annat vårdcentralen i vår kommun eller hur du ska gå tillväga vid andra frågor. Så här lyder informationen från regionens webbplats:

Just nu kan det vara svårt att nå din vårdcentral eller mottagning via telefon. Använd gärna e-tjänsterna på 1177.se.

Det fungerar att ringa 1177 för råd om vård, men vi uppmanar invånare att vänta med att höra av sig med frågor som inte är akuta eller brådskande.

Ett annat alternativ är att ringa Region Västmanlands växel på telefonnummer 010-58 48 000. Växeln kan koppla vidare till vårdcentraler och andra mottagningar på tillfälliga nummer, men var beredd på att väntetider kan uppstå.

Är ditt behov brådskande kan du besöka din vårdenhet under dagtid utan föregående telefonkontakt.

Vid allvarlig sjukdom besök någon av länets akut- och jourmottagningar.

Vid livshotande tillstånd ring 112.

För mer information se Region Västmanlands webbplats.
https://www.regionvastmanland.se/