Välj en sida

Vi är glada över att kunna berätta att Svenskt Näringsliv besöker vår kommun den 18:e maj för att presentera årets resultat av enkätsvaren beträffande kommunens upplevda företagsklimat.

I och med detta bjuder vi in företagare som svarat på enkäten, vårt lokala näringsliv och intresserade att ta del av enkätsvaren under en timme denna eftermiddag. Under denna timme är vi även med ifrån kommunen och representanter från Skinnskattebergs FöretagsNätverk.

Se hela inbjudan nedan och sprid gärna kännedomen om denna dag till kommuninvånare som skulle kunna vara intresserade.