Välj en sida

Vi vill passa på att tacka samtliga företagare som tagit sig tid att svara på branschorganisationen Svenskt Näringslivs enkät beträffande det upplevda företagsklimatet i kommunen. Det är med glädje som vi igår nåddes av att vi har det bästa svaren från företagare i kommunen sedan det att Svenskt Näringsliv började genomföra mätningarna i början på 2000-talet. Skinnskattebergs kommuns företagsklimat upplevs dessutom vara bättre än riksgenomsnittet, samt är näst bäst jämfört med övriga kommuner i Västmanland.

Vi är givetvis stolta, men inte nöjda, och kommer fortsätta jobba på för ett förbättrat upplevs företagsklimat. I organisationen jobbar vi efter vår Näringslivsstrategi sedan 2016 med tydligt uppsatta mål och nyckeltal, samt med explicit uttalade förhållningssätt gentemot vårt lokala näringsliv.

Vår Samordnare för turism och näringsliv, Therese Kihlander, meddelar att det givetvis känns bra att företagare som svarat på enkäten upplever en förbättring av företagsklimatet. Uthållighet, att våga visa uppskattning och att jobba mycket med både dialog och information tror Therese är en bidragande orsak till att enkätsvaren igår visade ett positivare resultat.

Kommunstyrelsens ordförande, Carina Sándor (L), gläds även hon över resultatet. Att politiken vågade sätta mål och ta krafttag för att arbeta med frågorna tror hon är en bidragande orsak till att resultatet i år är en trevligare läsning än tidigare år. Även Carina poängterar vikten av att arbeta uthålligt.

Vill du se statistik beträffande företagsklimatet i kommunen, jämföra Skinnskattebergs resultat med andra kommuner, eller ta del av vilka frågor som ställts till företagare? Titta in på webbplatsen www.foretagsklimat.se.

Vill du hellre lyssna till när Svenskt Näringsliv själva presenterar resultatet av enkätsvaren i Skinnskatteberg? Välkommen på en presentation vid Aspebäcken företagsby nu på fredag den 18/05 mellan klockan 15:00 – 16:00. Läs hela inbjudan här på vår webbplats.

Glöm heller inte bort att Svenskt Näringsliv släpper årets ranking av kommuners företagsklimat den 2 oktober i år.