Välj en sida
Den 30 maj, 2018, påbörjades besiktningsprocessen med en förbesiktning av fibernätet i Riddarhyttan/Baggbron. Besiktningen genomfördes av en oberoende besiktningsman med representanter på plats från IP Only, byalagets fibergrupp, underentreprenör samt kommunens bredbandssamordnare. Förbesiktning genomförs för att identifiera vad som behöver åtgärdas innan slutbesiktningen genomförs.
Förbesiktningar kommer även att genomföras i tätorten och Stjärnvik projekten. Besiktningsprocessen, som styrs av en oberoende besiktningsman, kommer att säkerställa att byggnationen av fibernätet sker enligt robust fiber branschstandard. För ytterligare frågor så hänvisar vi till IP Only kundtjänst 0200 – 43 00 00 eller kontakta kommunens bredbandssamordnare på tommy.veittikoski@skinnskatteberg.se eller 0222-51 57 20.