Välj en sida

Vi vill gå ut med informationen att det fortfarande råder eldningsförbud i Skinnskattebergs kommun. Den lilla regnmängd som kommit gör inte att brandrisken minskat utan det är fortsatt extremt hög brandrisk.