Välj en sida

Då det kommer bli stor brist på vinterfoder så som hö och hösilage framöver kommer nu även vi från Skinnskattebergs kommun upplåta markytor som kan vara lämpliga för slåtter till behövande djurägare.

Våra ytor är till stor del utarrenderad, men det finnas mindre ytor som vi ser skulle kunna användas. Den djurägare som skulle vilja slå gräset och/eller skulle vilja använda mark för bete, är välkommen att kontakta oss (tfn. 0222-515727). Då kan vi gemensamt inspektera ytorna och se om de är lämpliga för slåtter eller som betesmark. Tipsa gärna andra om detta!