Välj en sida

Kommunen får många samtal om borttagande av björnlokor.

Kommunen ansvarar för borttagning av björnlokor på kommunal mark, övrigt är det fastighets/markägarens ansvar att avlägsna dessa.

Gunilla Elander/ Teknisk chef