Välj en sida

Under mitten av nästa vecka (vecka 37) kommer sjökalkning att påbörjas inom Skinnskattebergs kommun. Det kommer vara helikoptrar som utför arbetet och det kommer pågå under några veckor framöver.