Välj en sida
Nu är länsmuseets byggnadsantikvarier ute i Skinnskatteberg och inventerar byggnader! Inventeringen är ett samarbetsprojekt mellan Skinnskattebergs kommun, Västmanlands läns museum och Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 
Syftet är att identifiera och lyfta fram kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Skinnskatteberg och vara ett underlag för kommunens kulturmiljöprogram.
 
Inventeringen kommer att pågå under hösten 2018 och delar av 2019. Byggnadsantikvarierna inventerar bebyggelse i utvalda områden genom fotografering på plats.
 
Vid frågor är du välkommen att ringa länsmuseet på 021-39 32 22 eller mejla till lansmuseet@regionvastmanland.se.