Välj en sida

4 oktober
Årets Fallskadekampanj
i samlingssalen Hemgården
klockan 09:00-12:00

Program, hemgården samlingssalen
09:00-09:10 Presentation
09:15-10:00 Kost
10:00-10:30 Fika och tipspromenad
10:30-10:45 Biståndshandläggning
10:50-11:00 Gymnastik
11:10-11:40 Anhörigstöd
11:40-12:00 Genomgång av tipspromenad

Ett samarbete mellan Skinnskattebergs kommun och socialstyrelsen.