Välj en sida

 

Idag den 2 oktober publicerade Svenskt Näringsliv sin årliga kommunranking över kommuners lokala företagsklimat. Det var med stor glädje som vår näringslivsenhet idag tillsammans med kommunens Kommunalråd och Kommunchef tog emot resultatet tillsammans med lokala företagare under morgonens rankingvaka.

Det var i våras som enkätsvaren från kommunens lokala företagare indikerade en stark förbättring vad gäller vårt upplevda företagsklimat. För första gången sen Svenskt Näringsliv började genomföra enkäten visade resultatet en nöjdhet hos företagarna som var bättre än riksgenomsnittet – och som dessutom upplevdes vara den bästa någonsin här hos oss.

Efter vårens enkätsvar nåddes vi idag alltså av nyheten att kommunen klättrar hela 85 placeringar i den årliga rankingen av lokalt företagsklimat. I Sverige finns det enbart två kommuner som klättrat fler placeringar, och i länet är vi den stora ”klättraren”.

– Att förändra ett företagsklimat tar tid. Det handlar mycket om kultur och attityd. Det är viktigt att hålla i och hålla ut. Det här känns fantastiskt bra och jag är glad att vi har ett bra samarbete med näringslivet. Det ger både kommunen och företagen bra förutsättningar för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sándor.”

– 2016 satte kommunens politiker ett mål om förbättrat företagsklimat, fastställde en tydlig näringslivsstrategi och gav förvaltningen resurser till en näringslivssamordnare – det har höjt vår kommunikativa förmåga och vår service samt spelat en avgörande roll för arbetet med att nå resultatet, säger Jan Jäder, vår sektorchef för Näringsliv och utveckling.

-Vi är stolta över våra lokala företagare och tycker att de förtjänar all positiv marknadsföring som de kan få. I den kommunala organisationen är vi även stolta över resultatet, men inte nöjda, säger Therese Kihlander, kommunens samordnare för näringsliv och turism. Therese fortsätter; -Vi är övertygade om att ett långsiktigt arbete tillsammans med våra lokala företagare är en viktig aspekt som spelat stor roll för dagens resultat i rankingen. Vi vill även passa på att tacka samtliga företagare som tagit sig tid att svara på enkäten och som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt förbättringsarbete med vårt upplevda företagsklimat.

Läs resultatet mer ingående via länken nedan.
https://www.foretagsklimat.se/skinnskatteberg