Välj en sida
Sök stipendium, Pontus Nohres stiftelse
senast den 31 oktober!
 
 
Elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan kan söka medel ur Pontus Nohres Stiftelse.
 
Stipendium kan också sökas för dessa ändamål:
– Stärka rikes försvar.
– Främja barn och ungdomsvård eller fostran och utbildning.
– Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.
– Främja vetenskaplig undervisning eller forskning.