Välj en sida

Vägföreningen Nibbarsbo-Svansbo meddelar att träbron över Gisslarboån på väg Svansbo-Nibbarsbo mellan Kejsartorp och Nibbarsbo är avstängd från och med 1 november och på obestämd tid. Vägen är en tvärväg mellan väg 250 och väg 659. Orsaken är att bron är utdömd av Vägverket och föreningen har inte fått besked om när bron kommer att åtgärdas.