Välj en sida

Skinnskattebergs kommun utför ledningsarbete, byte av ventiler i Riddarhyttan.

Området som berörs av detta är:
– Norra Parkvägen
– Östra Skolvägen
– Södra Bergstigen

Arbete kommer pågå under ett par veckor.
Följ händelsen här på hemsidan och på https://skinnskatteberg.se/va-nytt/

Vid frågor kontakta kundtjänst på 0222-51 55 55