Välj en sida

Ny detaljplan ute på granskning!

Arbetet fortsätter med att färdigställa ny detaljplan för stationsområdet inom Skinnskattebergs tätort. Ett första samråd har utförts och hänsyn har tagits till de inkomna yttrandena. De reviderade detaljplanehandlingarna har skickats till berörda myndigheter,...

Julöppettider kommunhuset

Julöppettider på kommunhuset 22 december – 5 januari kl. 08:00 – 12:00 Växeln tel. 0222-51 55 00 Joulu aukioloajat Kunnantalo 22 Joulukuu – 5 Tammikuu klo. 08:00 – 12:00 Vaihde puh. 0222-51 55 00 Övrig tid, besök enligt överenskommelse. Muina...

Vattenläcka Centralvägen/Köpingsvägen

Information från Teknik och Service! Tyvärr kan vi meddela att det just nu finns en vattenläcka längst Centralvägen/Köpingsvägen. VA tekniker befinner sig på platsen och felsökning pågår.  Detta kan dock leda till att vissa hushåll saknar vatten för tillfället. Med...

Reparationer av pelletspannan

Fram tills på tisdag kommer det pågå reparationer av pelletspannan i Riddarhyttan. Detta kan medföra att svartrök och diesellukt kan spridas i luften. Vänliga hälsningar Teknik och service

Störningar vattenförsörjning Riddarhyttan

Tyvärr kan vi meddela att det under dagen kommer vara störningar med vattenförsörjningen i  Riddarhyttan. Detta pågrund av en läcka, felsökning pågår. Vattnet kan kommas att stängas av kortare stunder. Klockan 09:00 kommer delar av källfallet vara utan vatten. Med...

Kommunfullmäktiges sammanträde 27/11 2017

Här hittar du en inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017. Lyssna på sändningen Nedan hittar du kungörelse för ärende. Protokoll KF 2017-11-27 (2.5...