Välj en sida

Varningar

Översvämmningar

UTFÄRDADE VARNINGAR

Här lägger vi från kommunen upp information om utfärdade varningar både från oss själva men även andar myndigheter när det bland annat gäller väder eller brandrisk i skog och mark. Mer information kan du hitta via länkarna längst ner på sidan.

20180706 – Eldningsförbud i Skinnskattebergs kommun! Idag togs beslut om att återigen införa eldningsförbud i Skinnskattebergs kommun. Eldningsförbudet gäller från och med 2018-07-06 klockan 11.00 och tills vidare. Eldningsförbudet råder i hela kommun med undantaget att eldning i trädgårdsgrillar på egen tomtmark är tillåtet. Övriga undantag kan i särskilda fall även medges av räddningschefen på räddningstjänsten i Skinnskattebergs kommun. Vid eldningsförbud får du alltså INTE grilla i naturen! Det är heller inte tillåtet att elda på grillplatser som är särskilt iordningsställda av kommunen, t.ex. vid badplatser eller längs promenadstråk. Engångsgrillar är inte heller tillåtet att använda. Det är endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i egen trädgård. Försäkra dig om att grillen står på en säker plats med avstånd från växter, träd och hus. Se också till att ha släckutrustning nära tillhands, t.ex. vattenslang. Upplysningar om när förbudet hävs lämnas av Skinnskattebergs kommun eller räddningstjänsten i kommunen. Du kan följa prognoser för brandrisker på SMHI’s webbplats

Andra myndigheters varningar

Väder & brandrisk: Här kan du läsa om SMHI utfärdar vädervarningar eller risk för t ex gräsbrand.
www.smhi.se