Välj en sida

Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel och partnerskapsregistrering
Den som inte vill gifta sig i Svenska kyrkan, i annan kyrka eller samfund eller som vill registrera ett partnerskap, kan göra detta genom en borgerlig vigsel eller en partnerskapsförrättning.

Ceremonin förrättas av särskild borgerlig förrättare som Länsstyrelsen har utsett till vigsel- och/eller registreringsförrättare inom Skinnskattebergs Kommun.

Ceremonin finns i två olika långa versioner och förrättas enligt särskilt formulär. Den längre versionen tar ca fem minuter.

Ceremonin är gratis. För att ceremonin ska bli giltig behöver två vittnen närvara, vilka ska ha fyllt 18 år.

Bokningar och upplysningar
Bokning av vigsel eller partnerskapsregistrering görs hos Christine Larsson, tel 0222- 51 55 19, via e-post christine.larsson@skinnskatteberg.se

Skinnskattebergs kommun
Christine Larsson
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Handlingar som krävs vid borgerlig vigsel eller partnerskapsregistrering

1. Hindersprövning (RSV 7680,7631,7631a) Intyget är giltigt i 4 månader.
Innan ni kan ingå äktenskap måste ni ansöka om hindersprövning. Ansökan om hindersprövning ska göras gemensamt på det skattekontor där någon av er är folkbokförd.
När hindersprövningen är klar får ni inom ett par veckor från Skatteverket Intyg – hindersprövning och vigselintyg/intyg registrering av partnerskap. Intygen i original skickas per post till:

Skinnskattebergs kommun
Christine Larsson
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Intygen ska vara insända senast två veckor före vigseln.
I annat fall sker avbokning automatiskt. När intygen inkommit till kansliet får ni en bokningsbekräftelse med datum tid och plats för vigseln. Ni kontaktas även av vigselförrättaren.

2. Anmälan Makars efternamn med upplysningar om makars efternamn och mellannamn (två sidor) kan hämtas i pdf-format från.skatteverkets webbplats eller ring på telefon: 020-567 000, folkbokföringsblanketter.

3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige gäller att svensk hindersprövning måste göras.
Hos skatteverket finns mera information.

Att tänka på

  • Skicka in hindersprövningsintyg i tid.
  • Ni måste visa giltig legitimation, såsom körkort, pass, ID-kort, vid ceremonin.
  • Två vittnen ska närvara vid vigseln/registreringen av partnerskap. Vittnena ska vara myndiga enligt svensk lag, dvs. 18 år.
  • Vittnen kan ordnas för par som inte har egna.
  • Vigseln/partnerskapsregistreringen är kostnadsfri.
  • Efter vigseln/partnerskapsregistreringen underrättar kommunkansliet Skatteverket.