Välj en sida

Kommunens kontonummer

Bankgiro avgifter OCR: 813-2227
Används för inbetalning av avgifter för vatten/avlopp, renhållning, barnomsorg, med optisk inläsning av OCR-sträng.

Bankgiro avgifter OCR: 666-3066
Används för inbetalning av avgifter för vård och omsorg

Bankgiro avgifter OCR: 278-6432
Används för inbetalning av hyror med optisk inläsning av OCR-sträng

Bankgiro: 790-0756
Används för övriga inbetalningar som saknar OCR.

Plusgiro: 1 47 30-6
Används om bankgiroinbetalning inte är möjlig, ange ändamål och/eller räkningsnummer.

Swish: 123 401 50 38