Välj en sida

Upphandlingar och inköp

Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet, organisatoriskt underställd kommunkansliet. Enheten ansvarar för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader för Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskattebergs kommuner. Vid de upphandlingar som enheten genomför gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Här kan du hitta aktuella upphandlingar.

Kontakta Upphandlingsenheten
Upphandlingsenheten når du säkrast via e-post upphandling@avesta.se eller via telefon: 0226-64 50 00 (växel).