Välj en sida

Kontakt

Kommunens telefonväxel
0222 – 51 55 00

Besöksadress:
Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg (kommunhuset)

Öppettider:
Måndag-torsdag 08:00-16:00
Fredag 08:00-12:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Kommunhusets reception, tel. 0222–51 55 50
Fax: 0222–100 95

Postadress:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Fakturaadress:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Organisationsnummer: 212000-2023
Plusgiro: 14730-6
Bankgiro: 813-2227

E-post: kommun@skinnskatteberg.se

Våra medarbetare och förtroendevalda har e-postadress enligt principen fornamn.efternamn@skinnskatteberg.se

Kommunalråd
Carina Sàndor, tel. 0222-51 57 01
carina.sandor@skinnskatteberg.se

Kommunchef
Marie Tollefsen Markström, tel. 0222–51 57 00, marie.tollefsen-markstrom@skinnskatteberg.se

Vid akuta krissituationer
– Ambulans, brandkår & polis i nödsituation: 112
– Polis i övriga fall: 114 14
– Brandstationen i Skinnskatteberg: 0222–51 56 82 eller 0222–103 80
– Jourtelefon vatten och avlopp (kvällar och helger), tel. 070-651 45 87
– Kriscentrum för Män i Västmanland, tel. 021–41 03 08
– Kvinnojouren Frida: 070–275 19 28 eller 0223–128 50
– Trafikhinder på allmän väg, kontakta trafikverket: 0771-24 24 24
– Giftinformationscentralen, tel. 010-456 67 00

Politiker & kommunsekreterare
Kommunsekreterare (frågor gällande kommunala politiker & organ, dagordningar, protokoll osv.), tel. 0222–51 56 40

Finskspråkig service /Suomenkielinen palvelu
Samordnare gällande finskspråkig service, tel. 0222–51 55 52
Suomenkielinen puhelinneuvonta kunnan palvelujen osalta (finskspråkig telefonrådgivning),
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förvaltningsområdet för finska språket, Box 101,
739 22 Skinnskatteberg

Förskolor
Ansökningar och övriga blanketter gällande förskolan skickas till adressen:
Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolan, Barn- och utbildningskontoret, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Förskolechef: 0222–51 55 23
Förskole-/fritidshemskö, tel. 0222–51 55 23

Förskolan Ekorren
Tel. 0222–51 55 75
Besöksadress: Skolvägen 5, 730 91 Riddarhyttan
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Ekorren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Kotten (Färna)
Tel. 0222–51 55 69
Besöksadress: Skolvägen 6, 739 70 Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Kotten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Masmästarbo
Besöksadress: Slaggvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Masmästarbo, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Avdelningen Blå, tel. 0222–51 56 94
Avdelningen Grön, tel. 0222–51 55 22
Avdelningen Gul, tel. 0222–51 56 81

Förskolan Solgården
Avdelning Fröet, 0222 – 51 55 24
Avdelning Nyckelpigan, 0222 – 51 55 72
Avdelning Rosen, 0222 – 51 56 83
Avdelning Solen, 0222 – 51 56 80
Avdelning Fjärilen. 0222-51 56 58
Besöksadress: Östra Ringvägen 25, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Förskolan Nyhammar (Hed)
Tel. 0222–51 55 70
Besöksadress: Nyhammar 6, 731 15 Kolsva
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Förskolan Nyhammar, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Öppen förskola Stacken
Tel. 0222–51 55 63
Besöksadress: Kyrkvägen 1, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Öppen förskola Stacken, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Öppettider: tisdag kl. 9.30–16.00, torsdagar kl. 9.30–16.00

Grundskola, Klockarbergsskolan (åk. F–9)
Fax: 0222–beställt nytt nr/steve
Sjukanmälan, tel 0222-51 58 00
Expedition, tel. 0222–51 56 59
Lärarrummet, tel. 0222–51 57 07
Skolskjutssamordnare & skolsekreterare, tel. 0222–51 56 59
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolan, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Rektor: 0222–51 57 05
Biträdande rektor: 0222-51 56 50
Biträdande rektor: 0222-51 56 58

Elevvårdsteam
Kurator, tel. 0222–51 56 76
Skolsköterska, tel. 0222–51 56 69
Studie- och yrkesvägledare (SYV), tel. 0222–51 57 02

Vaktmästare
Tel. 0222–51 56 72 / 0222–51 56 70
Lokalvårdare
Tel. 0222–51 55 82/0222–51 55 84

Fritidshem
Tel. 0222–51 55 32
Tel. 0222-51 55 33
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Klockarbergsskolans fritidshem, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (Fritidshem): tel. 0222–51 56 64
Arbetslagsledare, tel. 0222–51 55 33

Allaktivitetshuset Sture
Tel. 0222–51 55 78
Besöksadress: Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Allaktiviteshuset Sture, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (Sture): tel. 0222–51 56 34

Vuxenutbildning
Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU)
Adress: Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Fridavägen 5, 737 44 Fagersta
Växel: 0223–443 00
www.nvu.se
Lärcenter i Skinnskatteberg
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg (Biblioteket), tel. 0222–51 56 00

Kök
Centralkök
Kostchef: tel. 0222–51 55 57

Hemgårdsköket
Tel. 0222–51 55 37
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg

Köket i Klockarbergsskolan
Tel. 0222–51 56 66
Besöksadress: Köpingsvägen 13, Skinnskatteberg

Informationsenheten
Näringsliv och utveckling
Sektorschef: tel. 0222–51 55 48, jan.jader@skinnskatteberg.se
Kommunikatör (frågor gällande kommunens webbplats, aktivitetskalender, logotyp, pressmaterial etc.), tel. 0222–51 56 91/0222-51 56 47, e-post: info@skinnskatteberg.se
Redaktör för kommuntidningen 0222:an, tel. 0222– 51 56 47/0222–51 56 91, e-post: 0222@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kommunikationsenheten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Turistinformation
Turismsamordnare, tel. 0222–51 57 40
Besöksadress: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg (Kommunhuset)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Turism, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Föreningskontakt
Föreningskontakt, tel. 0222–51 56 57
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Föreningskontakt, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Kulturhuset Korpen & Kulturskolan
Bokningar av Kulturhuset Korpen, tel. 0222–51 56 99
Lärarrummet, tel. 0222–51 57 03
Sektorschef (Kultur och fritid): tel. 0222–51 57 05
Besöksadress: Köpingsvägen 11, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kulturskolan (Kulturhuset Korpen), Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Bibliotek
Tel. 0222–51 56 00
Besöksadress: Klockarbergsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Bibliotek, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
E-post: biblioteket@skinnskatteberg.se

Ekonomi
Ekonomichef: tel. 0222–51 56 50, helena.tengbert@skinnskatteberg.se
Kassa: tel. 0222–51 56 51
Fax: 0222-10096
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Ekonomikontoret, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Konsumentrådgivare & skuld- och budgetvägledare
Tel. 070–201 48 03, telefontid: tisdagar kl. 10:30-12:30.
e-post: konsumentvagledaren@skinnskatteberg.se
Besök efter överrenskommelse!

Lägenheter & bostadsanpassning
Uthyrning av kommunens lägenheter samt bostadsanpassning, tel. 0222–51 55 55
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Parkeringstillstånd
Tel. 0222–51 56 33
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Fastighetsskötare
Fastighetschef, tel. 0222–51 56 41
Fastighetsskötare (Hemgården), tel. 0222–51 55 14
Fastighetsskötare (Klockarbergsgården), tel. 0222–51 55 14
Fastighetsskötare (Sotvretsv. 3–13, 19), tel. 0222–51 55 76
Fastighetsskötare (Klockarbergsv. 8), tel. 0222-51 55 76
Fastighetsskötare (Klockarbergsskolan), tel. 0222–51 56 72
Fastighetsskötare (Solgården), tel. 0222–51 55 43
Fastighetsskötare (Släntvägen), tel. 0222–51 55 73
Fastighetsskötare (Lotsen, Centralvägen 19), tel. 0222–51 55 14
Fastighetsskötare (fd. ASSI-husen), tel. 0222–51 55 76

Vägbelysning
Frågor gällande vägbelysning, tel. 0222–51 55 55
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Miljö & bygg
Byggnadsinspektör, tel. 0222–51 56 35
Energi- och klimatrådgivare, tel. 0222–51 56 13
Miljöinspektörer, tel. 0222–51 55 00 (via växel)
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Miljö och bygg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Serveringstillstånd:
Telefon: 0226–64 53 37 eller 0226–64 50 37
Fax: 0226–64 50 68
Besöksadress: Marcusgatan 25, Avesta
Postadress: Omsorgsförvaltningen, Box 23, 774 21 Avesta
Kontakt: Carina Folkegård, avdelning: alkoholhandläggning
E-post: Carina.folkegard@avesta.se

Renhållning & avfallshantering
Vatten & avlopp samt allmän debitering, tel. 0222–51 55 55
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Teknik och service, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef, vatten & avlopp: Tomas Hahre, tel. 0222–51 56 44
Jour: vatten & avlopp, tel. 070–651 45 87

Slamtömning & sophämtning
VafabMiljös kundservice på tfn 020 – 120 22 20
Vardagar mellan kl 7.00 och kl 16.00

Återbruket:
VafabMiljö, tel. 0222–108 69
Besöksadress: Näsvägen, Skinnskatteberg

Räddningstjänst
Brandstationen, tel. 0222–51 56 82 eller 0222–103 80
Besöksadress: Bergslagsvägen 6, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Samhällsskydd och beredskap, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Sektors-/räddningschef: tel. 0222–51 56 82
Beredskapsamordnare, tel. 0222–51 55 21
Skorstensfejarmästare: tel. 0223–714 73

Socialtjänst
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Socialtjänsten, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (socialtjänsten): tel. 0222–51 56 23
Faderskap: 0222-51 56 22
LSS-handläggare, tel. 0222–51 56 26
Socialsekreterare, tel. 0222–51 55 00 (växel)
Socialjouren, tel. 021–39 20 66
– öppettider (socialjouren):
– mån–tors kl. 16.30–00.30
– fre kl. 16.30–01.30
– lör kl. 14.00–01.30
– sön kl. 14.00–00.30
Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via Polisens telefon: 114 14

Familjerådgivning, tel. 0223–442 89
Besöksadress: Centrumvägen 3, Fagersta

Familjerätten
Handläggs i Västerås, läs mer på www.skinnskatteberg.se

Kommunal psykiatri
Psykiatrisamordnare, tel. 0222–51 56 26

Lotsen
Daglig verksamhet för personer som har olika psykiska funktionshinder samt sociala problem.
Tel. 0222-51 56 78 eller 076–832 04 48.
Besöksadress: Centralvägen 21, Skinnskatteberg.

Borgerlig vigsel
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunhuset), Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Kansli- och personalavdelning, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Bokningar och frågor, tel. 0222–51 55 19

Ungdomsmottagningen
Tel. 0223–474 00
Besöksadress: Dalavägen 32, Fagersta

Äldre- och handikappomsorg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Äldre- och handikappomsorg, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Anhörigstöd, tel. 0222–51 55 61
Biståndshandläggare, tel. 0222–51 55 61
Färdtjänst & riksfärdtjänst
Biståndshandläggare: tel. 0222–51 55 61

Hemsjukvård
Tel. 0222–51 57 45
Fax: 0222–102 37
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemsjukvård, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef (hemsjukvård): Kristin Fredriksson, tel. 0222–51 56 53

Hemtjänst
Tel. 0222–51 55 17
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemtjänst, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef hemtjänst: Anna Lena Skog, tel. 0222–51 56 90

Korttidsboende & rehabilitering: Viljan
Tel. 0222–51 55 49
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Enhetschef: Anna Lena Skog, tel. 0222–51 56 90

Paramedicin
Enhetschef: Kristin Fredriksson, tel. 0222–51 56 53
Arbetsterapeut, tel. 0222 – 51 56 93
Friskvårdare, tel. 0222 – 51 55 64
Sjukgymnast, tel. 0222 – 51 55 20

Väntjänst, tel. 0222–51 55 61

Äldreboendet Hemgården
Fax: 0222–102 13
Besöksadress: Villavägen 2, Skinnskatteberg
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Hemgården, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
Enhetschef: Britt-Marie Mattin-Lassei tel. 0222–51 56 96
Bemanningsassistent, tel. 0222–51 56 38
Avdelningen Furan (Hemgården), tel. 0222–51 55 36
Avdelningen Granen (Hemgården), tel. 0222–51 55 35

Äldreboendet Klockarbergsgården
Fax: 0222–104 12
Enhetschef: Kristin Fredriksson, tel. 0222–51 56 53
Bemanningsassistent, tel. 0222–51 56 38
Avdelningen Ettan (Klockarbergsgården 1), tel. 0222–51 55 58
Avdelningen Tvåan (Klockarbergsgården 2), tel. 0222–51 55 62
Avdelningen Trean (Klockarbergsgården 3), tel. 0222–51 55 18

Vid dödsfall
Borgerlig begravningsförrättare:
Per Georgsson, tel. 070–237 81 97
Bouppteckning/Dödsboanmälan, tel. 0222–51 56 22

Alltjänst (hjälp med krävande hemsysslor för pensionärer)
Information, tel. 0222 – 51 55 97 eller 0222 – 51 56 16
Beställning: 0222–51 55 97, telefontid vardagar kl. 8.00–12.00 & 13.00–16.00

Fixar-Malte (gratis hjälp med lättare hemsysslor för pensionärer)
Telefontid mån–tis kl. 8–12, tel. 073–097 90 34

Överförmyndare:
Rebecca Levin, överförmyndarhandläggare, tel. 0222-51 55 11
Elisabeth Åberg, överförmyndare, tel. 0222–51 56 56 / 070–209 17 63
E-post: overformyndare@skinnskatteberg.se
Besöksadress: Kyrkvägen 7 (kommunkontoret)
Postadress: Skinnskattebergs kommun, Överförmyndaren, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg