Välj en sida

Medborgarundersökning

Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Skinnskattebergs kommun genomfört en medborgarundersökning. Ett slumpmässigt urval personer i åldrarna 18-84 fick möjligheten att svara på frågor om kommunens verksamheter, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet. Nu har resultaten för Medborgarundersökningen 2016 släppts.

Fakta om undersökningen
I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden: Kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index), kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) och medborgarnas inflytande i sin kommun (Nöjd-Inflytande-Index).

Sammanlagt deltog 81 kommuner i höstens undersökning.

Medborgarundersökning Skinnskattebergs kommun

Information om SCB:s medborgarundersökningar