Välj en sida

Friskvård och gymnastik för äldre

Kommunens äldreomsorg har valt att satsa på friskvård för äldre både inom särskilt boende och delvis även i eget/ordinärt boende.

Vill du komma i kontakt med friskvårdare eller sjukgymnast, ring till
Gun Holm-Romare, tel. 0222 – 450 56
Britt-Marie Bergvall, tel. 0222 – 450 12