Välj en sida

Hörselombud

Äldreomsorgen har två hörselombud.

Mona-Lisa Bergman finns på Viljan, Hemgården, tel 0222-45140, 0222-10655
Ann-Katrin Eriksson finns på Hemgården, Furan, tel 0222-45028