Välj en sida

Alltjänst

Du som är pensionär har rätt att beställa och nyttja tjänster av oss vid Alltjänst. Vi utför tjänster på den adress du är skriven.

Förutsättningar

  • Alltjänst utför jobb endast inom kommunens gränser.
  • Möjligheten att ta emot antalet order är i mån av antalet deltagare i verksamheten.
  • Vid hög orderingång kan förseningar förekomma.
  • Vid för hög belastning prioriteras gräsklippning och snöskottning.

Tjänster (från och med 2016-04-01)
Gräsklippning
140 kr/tomt och tillfälle

Snöskottning
140 kr/tomt och tillfälle

Transporter
140 kr/transport

Klippning av häckar
40 kr/meter inkl. bortförsel av ris.

Övriga arbeten, timpriser och enhetspris
Kostnad är 100 kr/timme och arbetare, för övriga arbeten. Minsta debitering är 1 timme per tillfälle. Samma pris gäller för arbete utan maskin som med maskin (röjsåg, motorsåg, grästrimmer). I mån av specifik kompetens bland personalen så kan enskilda uppdrag tillfälligt tas emot.

Enhetspris kan bli aktuellt vid större jobb och bestäms enligt överenskommelse innan jobbet utförs.
Beställning Alltjänst
Du beställer önskat arbete via telefon:
Andreas 0222-51 56 16
Mikael 0222-51 55 97
(telefontid vardagar kl. 8.00 – 12.00 och 13.00 – 16.00).
Betalning faktureras enligt gällande prislista.