Välj en sida

Familjerätt

Till familjerätten kan du vända dig om du har frågor som gäller faderskap/föräldraskap, vårdnad, boende, umgänge och adoptioner.

Från och med 1 januari 2017 kommer familjerättsärenden att handläggas i Västerås.

Kontaktuppgifter till Västerås familjerättsgrupp:

Telefon 021-39 13 13. Telefontider: mån, ons-fre kl. 10:00-12:00 och 13:00-14:30, tis kl. 13:00-14:30.
e-post: familjerattsgruppen@vasteras.se

Besöksadress: Carl Hennings gata 8. Handikappanpassad entré Carl Hennings gata 12. Postadress: Västerås stad, Familjerättsgruppen, 721 87 Västerås

familjeratt_vasteras

Det enda ärendeslaget som kommer att hanteras i Skinnskatteberg är när ni som är sambos får barn och ska fastställa faderskap. Då kontaktar ni Tarja Isomäki, handläggare, på telefon: 0222-451 14 om ni vill skriva på om faderskap innan barnet är fött, annars kontaktar vi er när vi får information om nyfött barn från Skatteverket.

Faderskap/föräldraskap
Om ett barn är fött utom äktenskapet måste det fastställas vem som är far till barnet. Anledningen är att barnets juridiska rättigheter ska tas tillvara. Om ett barn föds inom äktenskapet antas det att det är den äkta mannen som är far till barnet. Familjerätten får automatiskt upplysningar om vilka barn som föds utom äktenskapet. Om någon av barnets föräldrar inte själva kontaktar familjerätten för att få faderskapet fastställt, kommer de att bli kallade dit för att en faderskapsutredning ska kunna göras.

Faderskapsbekräftelse för sambos
Sammanboende par som får barn tillsammans kan fastställa faderskapet på ett enklare sätt genom att skriva på en faderskapsbekräftelse. Man är då överens om vem som är far till barnet. Om modern inte är gift vid barnets födelse ska faderskapet alltid fastställas genom faderskapsbekräftelse eller dom i tingsrätt.

Västerås stad tar hand om dessa ärenden:

Råd och stöd

 • Information, rådgivning och stöd
 • Stödgrupper, Barnbyrån, för barn till föräldrar som inte lever tillsammans
 • Stödgrupper, Barn i föräldrars fokus (BIFF), för separerade föräldrar

Faderskap – Föräldraskap

 • Utreda föräldraskap förutom för samboförhållande där båda är överens om föräldraskapet, så kallat S-protokoll

Vårdnad, boende och umgänge

 • Samarbetssamtal
 • Hjälpa föräldrar att träffa avtal som gäller vårdnad, boende och umgänge
 • Lämna snabbupplysningar efter begäran från domstol
 • Avge utredningar på uppdrag från domstol gällande vårdnad, boende och umgänge

Adoption

 • Utredningar om medgivande för internationell adoption
 • Adoptionsyttrande till domstol
 • Uppföljning efter genomförd adoption

Nedan finner du viktiga länkar till Västerås hemsida: