Välj en sida

Hedersrelaterat våld och förtryck

Kommunens växel (dagtid): 0222-51 55 00
Socialjouren Västmanland: 021-39 20 66
Socialjouren kan dessutom nås via Polisen: 114 14
Polis (akut): 112

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar, släktingar eller andra medlemmar av gemenskapen.

Regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck, är att det liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. I hederstänkandet står föreställningar om oskuld och kyskhet i fokus och familjens rykte och anseende ses som avhängigt flickors och kvinnors faktiska eller påstådda beteende. Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen till hot, våld och ibland även dödligt våld. Regeringen tar också upp att även pojkar samt homosexuella, bisexuella och personer med könsöverskridande identitet och uttryck kan drabbas.

Socialtjänsten kan hjälpa dig

Till socialtjänsten kan du vända dig om du behöver stöd eller skydd i frågor gällande tvång, hot, våld eller annan utsatthet i hederns namn.

Nedan finns ett antal länkar för dig som söker mer information.

  • NCK – Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
  • dinarattigheter – En webbplats om dina mänskliga rättigheter. Stöds av Rädda barnen, Arvsfonden och Länsstyrelsen Östergötland.
  • Umo – UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
  • Hedersförtryck – Sidan drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Polisen

Ideella organisationer/föreningar:

  • Somaya – Somaya är en kvinno- och tjejjour med lång erfarenhet av att särskilt möta kvinnor med utländsk härkomst och kvinnor med muslimsk bakgrund. De har en jourtelefon samt en kanslitelefon via vilka de erbjuder råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till personer utsatta för våld i nära relation
  • gapf – Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för, eller berörda av, hedersrelaterat våld.
  • Elektra – Elektra är en organisation som arbetar med tjejer och killar som lever med hedersrelaterat förtryck och konflikter. Elektra erbjuder stödjande samtal via telefon och e-post. Både killar och tjejer kan vända sig hit.
  • TRIS – Tjejers Rätt I Samhället är en tjej- och kvinnojour som hjälper personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har en nationell jourtelefon dit du kan vända dig anonymt för att få stöd och råd, både som yrkesverksam och som hjälpsökande.
  • Terrafem – Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnor och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem kan i dagsläget ge dessa kvinnor stöd och råd på 62 olika språk.