Välj en sida

Hemsjukvård

Skinnskattebergs kommun har liksom andra kommuner ansvar för hälso- och sjukvård i så kallat särskilt boende (Hemgården och Klockarbergsgården) upp till sjuksköterskenivå. Skinnskattebergs kommun kan också erbjuda hälso- och sjukvård för äldre och handikappade i eget boende: hemsjukvård.

Hemsjukvård kan man få om man har ett varaktigt medicinskt omvårdnadsbehov och inte själv kan ta sig till familjeläkarmottagningen för till exempel omläggning av sår, provtagning eller annan sjukvårdande behandling på grund av svårt handikapp eller sjukdom. Önskar man hemsjukvård tar man kontakt med enhetschef Anna Lena Skog. Därefter görs en bedömning av behovet; oftast tillsammans med den sökandes ansvarige läkare.

Hemsjukvårdsorganisationen i Skinnskattebergs kommun bildades 1992 och har funnits i stort sett i nuvarande form sedan 1993. I hemsjukvården finns kommunens sjuksköterskor. Hemsjukvården är bemannad dygnet runt alla dagar under året och verksamheten riktas till människor i eget och särskilt boende. Vardagar har vi läkarkontakt med familjeläkarenheten. Kvällar, nätter och helger konsulteras distriktsläkarjouren.

Det är familjeläkaren eller patientansvarig läkare på lasarettet som tillsammans med hemsjukvårdens chef och biståndsbedömare avgör om man ska tillhöra hemsjukvården, vilket då innebär att den hemsjukvårdsverksamhet som bedrivs inte är av akut art, utan planerad.

Hemsjukvården är avgiftsfri. Landstinget tar betalt för de prover som tas i hemmet. Person som bor i eget hem kan vara inskriven i den kommunala hemsjukvården om personen inte själv kan ta sig till familjeläkaren för exempelvis:

  • såromläggning
  • provtagning
  • annan sjukvårdande behandling
  • hjälp med medicindelning/apoteksdosering (apodos)

Det går också att vara inskriven i den kommunala hemsjukvården om man har en diagnostiserad demenssjukdom och vårdas av anhörig i hemmet, har ett långvarigt vårdbehov medicinskt och/eller omvårdnadsmässigt eller om man önskar vårdas i hemmet vid vård vid livets slut med stöd av anhöriga och eventuellt hemtjänst, vid till exempel cancersjukdom eller annan mycket svår sjukdom.

Hemsjukvårdens expedition finns i Hemgården vid samma ingång som kommunens träningslokal.

Adress: Villavägen 2
73930 Skinnskatteberg
Tel: 0222-51 57 45