Välj en sida

Familjer och enskilda

Här hittar du information om olika stödinsatser och frågor som rör dig som individ och i familjen. Socialtjänstens uppgift är att vara det yttersta skyddsnätet då människor i svåra situationer behöver hjälp och saknar andra hjälpmöjligheter. I uppgifterna ingår också förebyggande arbete. Alla verksamheter omfattas av sekretesslagen. Det innebär att uppgifter om enskilda inte får lämnas ut utan deras samtycke.

Handläggare: Tarja Isomäki, tel. 0222 – 51 56 22

Socialjouren, tel. 021–39 20 66

Socialjourens öppettider:
måndag till torsdag kl. 16.30–00.00
fredag kl. 16.30–01.00
lördag kl. 15.00–01.00
söndag kl. 15.00–00.00.
Övrig tid under nätter och helger finns en social beredskap som nås via Polisens telefon: 112.

Vid akuta ärenden under kontorstid måndag – fredag, kontakta socialkontoret på 0222-515 622.

Några nyttiga länkar:
Arbetsförmedlingen: www.arbetsformedlingen.se
Försäkringskassan: www.forsakringskassan.se
Pensionsmyndigheten: www.pensionsmyndigheten.se
Socialstyrelsen: Provberäkning
Socialstyrelsen: Riksnormen för försörjningsstöd