Välj en sida

Anhörigstöd

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som genom individanpassade lösningar kan underlätta livssituationen för dig som anhörig.

För att orka kan man ibland behöva stöd. Vad det innebär kan betyda olika från person till person.

 • Vi kan berätta om det stöd och hjälp som finns.
 • Vi lyssnar och kan ge råd, utifrån din situation.
 • Vi kan vägleda till olika kontakter.

Barn och ungdomar till föräldrar som är:

 • Skilda
 • Beroende av alkohol
 • Beroende av droger
 • Psykiskt sjuka
 • Bråkiga och våldsamma

Ni är välkomna att kontakta:
Föräldra- och ungdomsstödjare Carina Granqvist, tel. 0222 – 51 55 12

Anhöriga till personer med:

 • Alkohol
 • Droger
 • Annat beroende ex. Spel, mat osv.

Ni är välkomna att kontakta:
Mathz Eriksson, socialsekrereterare 0222-51 55 74

Helen Bodin, socialsekreterare 0222 – 51 56 85

Vi har telefontid mån-tis kl. 08:30 – 09:30, onsdagar kl. 13:00-14:00 och tor-fre kl. 08:30 – 09:30

Anhöriga som vårdar eller stödjer:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Personer med långvarig sjukdom
 • Funktionshindrade

Ni är välkomna att kontakta:
Helena Cederberg, anhörigstödjare 0222-51 55 61

Vi som jobbar med råd och stöd till anhöriga har tystnadsplikt. Vi har ingen dokumentationsskyldighet, du kommer därför inte att registreras i något register.