Välj en sida

Kriscentrum för män

Centrum mot våld – man

Arbetar med mäns hot och våld i nära relationer. Vi möter dig som:

  • Har svårigheter att kontrollera känslor i nära relationer
  • Upplever kris i relationen med din partner eller annan närstående
  • Har slagit eller gjort illa din partner eller annan närstående
  • Har problem med att hantera aggressivitet och har bristande
  • impulskontroll
  • Upplever påtryckningar från släktingar

Vi erbjuder dig som är över 18 år:

  • Individuella samtal
  • Gruppsamtal
  • Råd och stöd

021-39 11 19, 021-39 11 51
cmv.man@vasteras.se