Välj en sida

Ny i Sverige – integration

Flyktingmottagning
Skinnskattebergs kommun har avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket att ta emot flyktingar. Vård- och omsorgssektorn ansvarar för mottagandet och introduktionen av nyanlända flyktingar till kommunen. Målet är att nyanlända ska ha egen försörjning och kunna ta del av och bli delaktig i det svenska samhället.

Ensamkommande flyktingbarn
Vård och omsorg har ett uppdrag att ta emot ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i kommunens Hvb-hem Smedjan. Boendet har 17 platser med tillhörande platser i utslusslägenheter.

Kontakt Smedjan HVB
Tel. 0222 – 51 57 10

Individ och familjeomsorgen ansvarar för barn som ska placeras i familjehem och HVB hem.

Svenska för invandrare (Sfi)
Med hjälp av svenskundervisning för invandrare (SFI) kan du få grundläggande kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Du har rätt att studera SFI om du:

  • är folkbokförd i kommunen.
  • har permanent uppehållstillstånd, bor på migrationsverkets anläggningsboenden men ännu inte har kommunplacerats.
  • är vuxen (du kan studera SFI från och med 1 juli det år du fyller 16 år).
  • inte har grundkunskaper i svenska.


Kontaktperson

Kerstin Törngren
Integrationshandläggare
Tel. 0222-51 56 60
E-post:  kerstin.torngren@skinnskatteberg.se