Välj en sida

Stöd till barn och ungdom

Inom individ- och familjeomsorgen finns social barnavård för barn och ungdomar upp till 20 år, samt deras familjer och anhöriga. Föräldrar och ungdomar kan kontakta oss för att få stöd och hjälp när de har det svårt. Vi ger råd och stöd till familjer och det sociala nätverket och erbjuder hjälp på hemmaplan i möjligaste mån.

Vi samverkar på olika sätt med andra verksamheter för att arbeta förebyggande och erbjuda god social service, t.ex. med ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin och elevvårdaren inom skolan.

Socialtjänstlagen framför att stödet ska utformas individuellt. Vi lägger därför stor vikt vid att försöka skräddarsy stödinsatser så att det passar just den aktuella familjen. Exempel på insatser som kan förekomma är stödsamtal med socialsekreterare och kontakt med hemterapeut eller kontaktperson.

Vi utreder också barns och ungdomars behov av skydd efter anmälningar när någon misstänker att ett barn eller en tonåring far illa. Oftast kan vi göra detta i samförstånd med familjen. I undantagsfall måste tvångsmöjligheter användas som finns i Lagen om vård av unga (LVU). Beslut i LVU-mål tas av länsrätten.

Inom enheten för öppna verksamheter bedriver Socialförvaltningen uppsökande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar. Exempel på detta är Fritidsgården, Familjecentralen Stacken och Allaktivitetshuset Sture.

För mer information

Mottagningssekreterare Martina Eriksson, tel. 0222-51 56 25, nås vardagar 8:00-16:30.

Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare Ida Stödeman, tel. 0222-51 55 27
Telefontider: mån-tis, tors-fre kl. 08:30-09:30. Ons 13:00-14:00
e-post: ida.stodeman@skinnskatteberg.se

Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare, tel. 0222-51 56 52