Välj en sida

Kommunal psykiatri

Socialtjänsten har ansvar för att psykiskt funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sitt dagliga liv. Kommunpsykiatrins insatser syftar till att förbättra de psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Stöd i boende är behovsprövat och kan beviljas för personer som har psykiska funktionshinder, eventuellt kombinerat med drogmissbruk, och som inte klarar av ett eget boende fullt ut. Stödet kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation och behov.

För mer information
Helena Nykänen
Psykiatrisamordnare
Tel. 0222-51 56 26