Välj en sida

LSS, stöd till funktionshindrade

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
Kommunen beviljar de flesta insatser inom LSS. För att få hjälp måste man ha ett funktionshinder som är varaktigt och omfattande.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och vuxna. Personlig assistans, ledsagarservice och kontaktpersoner är exempel på hjälp och stöd som kan beviljas enligt LSS. Ta kontakt med Socialtjänsten om du har frågor kring detta.

För mer information
LSS-handläggare Helena Nykänen tfn. 0222-51 56 26