Välj en sida

Mannen som blev ensam

På onsdagen den 28 mars besöker Friteatern Kulturhuset Korpen. Friteatern är den teatergrupp som turnerat runt Sverige längst av alla. Fritiof Nilsson Piratens “Mannen som blev ensam”, åskådliggör sådant sätt att vara, som vi människor kan ha för oss, och som i en...

VA NYTT

Följ länken för löpande information om kommunalt och enskilt vatten- och avlopp. Länk: https://skinnskatteberg.se/va-nytt/...

Uppdatering Tv-kanaler

Just nu bygger Tuna Kabel-tv AB om tv-kanaler från analogt till digitalt i Skinnskattebergs kommun. Detta kan medföra att vissa kanaler försvinner men åtgärdas genom en ny kanalsökning. Ombyggnation i Färna och Riddarhyttan genomförs 23 mars och i Skinnskatteberg...

Ny huvudvattenledning i Riddarhyttan

Skinnskattebergs kommun har lagt en ny huvudledning under Liensjön då den gamla ledningen varit i dåligt skick. Information kring detta gick ut till alla boende i Riddarhyttan under förra veckan eftersom arbetet med att koppla på den nya ledningen startade under...